minimal building curved geometries
balconies looking up
minimal house curved balconies
curved balconies architecture
organic architecture curves
minimal contemporary building curved geometries
minimal building curved balconies
minimal building curved balconies
minimal house curved balconies
Residential project in Melissia

Residential project in Melissia

Type
Location
Team
Location
Melissia
Team

Principal Architect:  Aris Kordas

Design Team: Anastasis Dimokas, Nikos Giannoulas, Athanasia Stavropoulou, Elisavet Kiretsi

Photos: The symmetry project

Residential project in Melissia

Previous Next Down Down Previous Next Kordas Architects Kordas Architects
Facebook Instagram Twitter Tumblr YouTube Pinterest Pinterest Soundcloud Behance Google Plus LinkedIn Search Email Tik Tok