window facade retail store ioannina bsb kordas
bsb store ioannina interior design
retail store renovation interior kordas architects
retail store interior concept design kordas architects
staircase design interior concept metal kordas architects
frames design detail architecture interior
retail store renovation kordas architects
bsb store clothes women ioannina kordas architects
retail store concept design frames kordas architects
bsb logo design kordas architects interior details
BSB store, Ioannina

BSB store, Ioannina

Type
Location
Team
Type
Location
Ioannina
Team

Principal Architect:  Aris Kordas

Project Architect: Jenny Chalkiadaki

Design Team: Giannis Diaskoufis

Photos: Dimitris Zarkadas

Previous Next Down Down Previous Next Kordas Architects Kordas Architects
Facebook Instagram Twitter Tumblr YouTube Pinterest Pinterest Soundcloud Behance Google Plus LinkedIn Search Email Tik Tok