Το γραφείο


Η αρχιτεκτονική ομάδα KORDAS Architects δημιουργήθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2006. Από το Φεβρουάριο του 2007 τα γραφεία μας στεγάζονται στη σημερινή έδρα επί της Λεωφόρου Καποδιστρίου 34 στη Νέα Φιλοθέη.
 

Βασική επιδίωξη από την αρχή της επαγγελματικής μας δραστηριότητας, αποτέλεσε η προσπάθεια προώθησης καινοτόμων ιδεών, τόσο στο μελετητικό όσο και στο κατασκευαστικό στάδιο του αρχιτεκτονικού έργου.

Πάγιος στόχος μας η αντιμετώπιση κάθε έργου σαν μια ξεχωριστή πρόκληση, για την ανάδειξη των στοιχείων που το καθιστούν μοναδικό. Η τοποθεσία, η χρήση, το προφίλ και οι επιθυμίες του ιδιοκτήτη, αποτελούν δημιουργικές δυνάμεις που συμμετέχουν στο πλάσιμο του τελικού αρχιτεκτονικού αποτελέσματος.
 

Στους τομείς δραστηριότητας των KORDAS Architects περιλαμβάνεται ευρύ φάσμα μελετών, έκδοση οικοδομικών αδειών, επιβλέψεις και συντονισμός κατασκευών, υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου κ.ά.

test
>
<
Autoplay   on / off